Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 80, item 16

16 Stemmingen moties Certificering zeeschepen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Certificering zeeschepen,

te weten:

  • -de motie-Voordewind/Schonis over een redelijke overgangstermijn voor eisen die niet direct de veiligheid betreffen (31409, nr. 228);

  • -de motie-Remco Dijkstra over de mogelijkheid om de Nederlandse vlag af te nemen (31409, nr. 229);

  • -de motie-Kröger c.s. over een overgangstermijn van een jaar voor Sea-Watch 3 (31409, nr. 230);

  • -de motie-Kröger/Laçin over een risicoanalyse alvorens te besluiten over extra veiligheidseisen (31409, nr. 231);

  • -de motie-Kröger over voortzetting van het openarmenbeleid (31409, nr. 232);

  • -de motie-Van Aalst over het confisqueren en laten afzinken van schepen die worden gebruikt voor terrorisme, mensensmokkel en massa-immigratie (31409, nr. 233);

  • -de motie-Schonis/Voordewind over voortzetting van de operatie-Sophia (31409, nr. 234).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Voordewind/Schonis (31409, nr. 228).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Remco Dijkstra (31409, nr. 229).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, de VVD, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kröger c.s. (31409, nr. 230).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kröger/Laçin (31409, nr. 231).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kröger (31409, nr. 232).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Aalst (31409, nr. 233).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schonis/Voordewind (31409, nr. 234).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Daarmee zijn we aan het einde van de stemmingen gekomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Tellegen