Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 107, item 17

17 Stemmingen moties Berichten dat NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen,

te weten:

  • -de motie-Ouwehand c.s. over een wettelijke verplichting voor cameratoezicht in slachthuizen (33835, nr. 100);

  • -de motie-Ouwehand/Graus over zwaardere straffen bij herhaalde overtredingen in slachthuizen (33835, nr. 101);

  • -de motie-Ouwehand/Graus over minimumbezetting voor inspecties in slachthuizen (33835, nr. 102);

  • -de motie-Ouwehand/Graus over vaststelling van de dood van een dier door een NVWA-dierenarts (33835, nr. 103);

  • -de motie-Ouwehand over een maximum stellen aan het tempo waarin dieren worden geslacht (33835, nr. 104).

(Zie vergadering van 6 september 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor haar motie (33835, nr. 100) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Graus (33835, nr. 101).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Graus (33835, nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Graus (33835, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, de PvdD, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (33835, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen. De heer Van Ojik ging net zitten. We zijn klaar, meneer Van Ojik! Dank u wel.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.