Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 107, item 13

13 Stemmingen moties Kiesrechtzaken

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Kiesrechtzaken,

te weten:

  • -de motie-Koopmans/Özütok over onderzoek naar betrouwbaarheid en betaalbaarheid van elektronisch stemmen (31142, nr. 85);

  • -de motie-Özütok over een monitor voor de toegankelijkheid van het stemproces (31142, nr. 86).

(Zie vergadering van 6 september 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Koopmans stel ik voor zijn motie (31142, nr. 85) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Özütok (31142, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.