Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201833835 nr. 102

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 102 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN GRAUS

Voorgesteld 6 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoeken en signalen van klokkenluiders blijkt dat intimidatie van dierenartsen in slachthuizen nog altijd aan de orde is;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat inspecties altijd worden uitgevoerd door minimaal twee inspecteurs, of door een inspecteur met ondersteuning van een medewerker van de dierenpolitie, waarbij het aantal inspecties niet mag dalen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Graus