Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201833835 nr. 101

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 101 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN GRAUS

Voorgesteld 6 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een brede behoefte is aan zwaardere straffen bij herhaalde en ernstige overtredingen in slachthuizen;

verzoekt de regering, te bevorderen dat zwaardere straffen daadwerkelijk worden opgelegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Graus