Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 107, item 8

8 Stemming motie Aanpassingen stalbeoordeling

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VSO Aanpassingen stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij,

te weten:

  • -de motie-Lodders over belemmeringen in het testen van stalconcepten (28973, nr. 202).

(Zie vergadering van 4 september 2018.)

In stemming komt de motie-Lodders (28973, nr. 202).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.