Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 107, item 12

12 Stemmingen moties Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies,

te weten:

  • -de motie-Alkaya/Leijten over verzwaring van de bewijslast (34566, nr. 8);

  • -de motie-Alkaya over een parlementaire enquête over fiscale constructies (34566, nr. 9);

  • -de motie-Omtzigt/Lodders over een verplichting voor stichtingen om een jaarrekening te deponeren (34566, nr. 10);

  • -de motie-Omtzigt/Van Weyenberg over domicilieverlening door de trustsector (34566, nr. 11).

(Zie vergadering van 5 september 2018.)

De voorzitter:

De motie-Alkaya (34566, nr. 9) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Alkaya en Leijten, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies belangwekkende bevindingen heeft opgeleverd;

constaterende dat het debat over belastingontwijking en belastingontduiking sinds de publicatie van de Panama Papers nog immer actueel is;

van mening dat een volwaardige parlementaire enquête op zijn plaats is;

spreekt de wens uit van een parlementaire enquête over fiscale constructies door vermogenden en bedrijven en de rol van Nederland in die fiscale constructies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 12, was nr. 9 (34566).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Alkaya/Leijten (34566, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Alkaya/Leijten (34566, nr. 12, was nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Lodders (34566, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Van Weyenberg (34566, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.