Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 107, item 9

9 Stemming motie ERTMS/Spoorveiligheid

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO ERTMS/Spoorveiligheid,

te weten:

  • -de motie-Van Aalst over dezelfde versie van ERTMS invoeren als Duitsland (29893, nr. 222).

(Zie vergadering van 4 september 2018.)

In stemming komt de motie-Van Aalst (29893, nr. 222).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.