Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 107, item 15

15 Stemmingen moties Aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en vervallen maximale inkomensgrenzen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen,

te weten:

  • -de motie-Smeulders c.s. over verminderen van betaalrisico's voor mensen in de sociale huursector (34940, nr. 8);

  • -de motie-Kops over de kan-bepaling in stand houden (34940, nr. 9);

  • -de motie-Nijboer c.s. over problemen met betalen van woonlasten (34940, nr. 10);

  • -de motie-Beckerman c.s. over huurtoeslag bij tijdelijk wonen via een zorginstelling (34940, nr. 11);

  • -de motie-Beckerman over hetzelfde recht op 40% huurtoeslag (34940, nr. 12);

  • -de motie-Beckerman/Smeulders over een eigendomsneutrale woontoeslag (34940, nr. 13).

(Zie vergadering van 6 september 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Beckerman stel ik voor haar motie (34940, nr. 11) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Smeulders c.s. (34940, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kops (34940, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Nijboer c.s. (34940, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beckerman (34940, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beckerman/Smeulders (34940, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.