Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201833835 nr. 104

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 104 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 6 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er geen regels zijn voor de bandsnelheid in slachthuizen, maar dat de tempo's moordend hoog zijn met alle risico's voor dierenwelzijn van dien;

verzoekt de regering, een maximum te stellen aan het tempo waarin verschillende soorten dieren worden geslacht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand