Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734470 nr. 12

34 470 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 19 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat valide registratie van data door producenten en importeurs een noodzaak is voor het juist in kaart brengen van gezondheidsrisico's van tabaksproducten, sigaretten en e-sigaretten;

constaterende dat er op dit moment geen eisen worden gesteld aan het eigen systeem van de producent of importeur;

verzoekt de regering om, heldere criteria op te stellen voor de eigen registratiesystemen van producent en importeur, zodat valide registratie door de producent of importeur wordt gewaarborgd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven