Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-V nr. 63

34 550 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017

Nr. 63 MOTIE VAN HET LID DE ROON C.S.

Voorgesteld 19 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is in 2017 een ontwerp van wet naar de Kamer te sturen waarin wordt geregeld dat het CJIB de gegevens van diplomaten die verkeersovertredingen hebben begaan, kan verstrekken aan de Minister van Buitenlandse Zaken ten behoeve van het versturen van notificatiebrieven;

constaterende dat in de periode voorafgaand aan de uitspraak van het gerechtshof 42 CJIB-beschikkingen ter zake van verkeersovertredingen naar diplomaten zijn verstuurd waarvan er maar vier zijn betaald;

overwegende dat er mitsdien aan de effectiviteit van het systeem dat de regering voornemens is in te richten voor het vrijblijvend aanspreken van diplomaten die een verkeersovertreding hebben begaan, getwijfeld kan worden;

verzoekt de regering, het systeem van de stad New York waarin diplomatieke kentekens voor slechts één jaar worden verstrekt en verlenging daarvan achterwege blijft als verkeersboetes niet worden betaald te onderzoeken op effectiviteit en eventueel gerezen problemen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

Helder

Fritsma