Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731524 nr. 307

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 307 MOTIE VAN HET LID ROG C.S.

Voorgesteld 18 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onderwijsmakelaars door intransparante constructies bij het mede door het Ministerie van OCW gefinancierde Vakcollege via een private deal 1 miljoen euro per persoon hebben verdiend en dat bij de Werkschool OCW-subsidies naar eigen bv's zijn doorgesluisd;

overwegende dat de handelwijze van deze onderwijsmakelaars moreel gezien verwerpelijk is;

voorts overwegende dat er lessen zijn getrokken wat betreft het subsidiebeheer en transparantie bij publiek-private samenwerking, maar dat onderwijsmakelaars nog immer enerzijds door OCW gesubsidieerd kunnen worden en anderzijds private winsten kunnen opstrijken, zoals in het geval van het Vakcollege;

verzoekt de regering, bij subsidieverstrekkingen overeen te komen dat wanneer de subsidieontvanger private winst genereert, een gelijk deel van het subsidiebedrag wordt terugbetaald aan OCW,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog

Siderius

Van Meenen