28 676 NAVO

Nr. 245 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 24 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister heeft aangegeven dat de krijgsmacht zijn grondwettelijke taak om het Nederlandse en het bondgenootschappelijke grondgebied te verdedigen, onvoldoende kan uitoefenen;

verzoekt de regering, bij de Voorjaarsnota met een (herstel)plan te komen, zodat de krijgsmacht zo snel als mogelijk weer kan voldoen aan zijn grondwettelijke taken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Knops

Dijkgraaf

Naar boven