33 836 Personen- en familierecht

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID YÜCEL C.S.

Voorgesteld 17 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het burgerlijk huwelijk de gelijke positie van mannen en vrouwen waarborgt;

overwegende dat bij en door het sluiten van sommige religieuze huwelijken de gelijke positie van mannen en vrouwen niet gewaarborgd is;

overwegende dat het ontbinden van deze religieuze huwelijken slechts exclusief op initiatief van de man kan of de toestemming van de man is vereist en dat daardoor een onwenselijke stap terug wordt gedaan in de gelijke positie van mannen en vrouwen;

overwegende dat een huwelijk volgens Nederlands burgerlijk recht niet altijd door de familie geaccepteerd wordt en dat de huwelijksdwang die daaruit volgt, leidt tot onvrijheid van en soms ook geweld tegen vrouwen;

overwegende dat wij alles op alles moeten zetten om deze vrouwen te helpen en hun rechten te waarborgen;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar het treffen van maatregelen, dan wel eventueel naar het aanpassen van wet- en/of regelgeving om te voorkomen dat een vrouw gevangen blijft in een religieus huwelijk en de Kamer hierover uiterlijk in het najaar van 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Yücel

Karabulut

Van Wijngaarden

Naar boven