33 836 Personen- en familierecht

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN

Voorgesteld 17 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mediation bij echtscheiding kan bijdragen aan een constructieve afsluiting van een huwelijk;

overwegende dat er momenteel een financiële drempel kan bestaan voor mensen met een inkomen of vermogen dat net boven de toevoegingsgrens voor mediation ligt;

overwegende dat dit er in de praktijk toe kan leiden dat mensen toch kiezen voor een procedure op tegenspraak bij de rechtbank omdat bij het mislukken van een mediation daar alsnog toe zal worden overgegaan en mensen de extra kosten voor mediation dan liever niet maken;

verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre eventuele financiële drempels voor mediation in de praktijk zorgen voor meer procedures op tegenspraak en hierover de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Naar boven