Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 46, item 11

11 Stemmingen moties Wegverkeer en verkeersveiligheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid, 

te weten: 

  • -de motie-Hoogland/Visser over het onderzoek naar tunneldoseren (29398, nr. 485); 

  • -de motie-Madlener over spitsstroken omvormen tot volwaardige rijstroken (29398, nr. 487); 

  • -de motie-Van Helvert over de risico's van snorfietsers op de rijbaan (29398, nr. 488); 

  • -de motie-Van Helvert/Bruins Slot over eenduidig uitwijken bij passerende voorrangsvoertuigen (29398, nr. 489); 

  • -de motie-Visser/Smaling over een gelijk speelveld voor rijscholenvergelijking (29398, nr. 490); 

  • -de motie-Houwers over zicht op de meest voorkomende oorzaken van verkeersongevallen (29398, nr. 492). 

(Zie vergadering van 19 januari 2016.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Houwers stel ik voor, zijn motie (29398, nr. 492) aan te houden. Op verzoek van mevrouw Visser stel ik voor, haar motie (29398, nr. 490) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Hoogland/Visser (29398, nr. 485). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Madlener (29398, nr. 487). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, de VVD, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert (29398, nr. 488). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert/Bruins Slot (29398, nr. 489). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.