Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 46, item 9

9 Stemmingen moties NVWA

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO NVWA, 

te weten: 

  • -de motie-Geurts c.s. over een verzoek aan de Raad van State om voorlichting (33835, nr. 20); 

  • -de motie-Geurts c.s. over een onderbouwing van de voordelen van herijking (33835, nr. 21); 

  • -de motie-Thieme/Wassenberg over niet bezuinigen op dierenwelzijnsinspecties in de voedselketen (33835, nr. 22); 

  • -de motie-Koşer Kaya over een adviesaanvraag aan de Raad voor het openbaar bestuur (33835, nr. 24); 

  • -de motie-Graus over aanscherping van het interventiebeleid van de NVWA (33835, nr. 26); 

  • -de motie-Jasper van Dijk over handhaven van de houtverordening tegen illegaal gekapt hout (33835, nr. 28); 

  • -de motie-Jasper van Dijk/Thieme over aanscherpen van de labelingsplicht voor bont (33835, nr. 29). 

(Zie vergadering van 19 januari 2016.) 

In stemming komt de motie-Geurts c.s. (33835, nr. 20). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Geurts c.s. (33835, nr. 21). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Ik maakte een stemfout. De rest van mijn fractie hield netjes de arm naar beneden en deed het wel goed. 

De voorzitter:

Bij welke motie, mevrouw Van Tongeren? 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Het gaat om de motie-Geurts c.s. (33835, nr. 21). 

De voorzitter:

Daar waren jullie voor? 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Daar waren wij niet voor. Daar heb ik abusievelijk, in m'n eentje, verkeerd gestemd. 

De voorzitter:

Oké. Dan wordt het in de Handelingen opgenomen. 

In stemming komt de motie-Thieme/Wassenberg (33835, nr. 22). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Koşer Kaya (33835, nr. 24). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Graus (33835, nr. 26). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (33835, nr. 28). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Thieme (33835, nr. 29). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.