Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 46, item 14

14 Stemming brief Experiment plenair terugblikdebat Europese Raad

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van het Presidium over de evaluatie van het experiment plenair terugblikdebat Europese Raad (34152, nr. 2). 

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten en het plenair terugblikdebat niet als aparte debatvorm op te nemen in het Reglement van Orde onder de aantekening dat de fracties van de PVV en het CDA geacht wensen te worden tegen het voorstel te hebben gestemd. 

Daartoe wordt besloten.