29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 488 MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT

Voorgesteld 19 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister voornemens is om het Reglement verkeersregels en verkeerstekens te wijzigen om het wegbeheerders mogelijk te maken om de snorfiets met helmplicht naar de rijbaan te verplaatsen;

constaterende dat destijds de bromfiets pas na uitgebreid onderzoek naar de rijbaan is verplaatst;

overwegende dat onduidelijk is wat de gevolgen van een dergelijke wijziging zijn voor de verkeersveiligheid van de snorfietser;

verzoekt de Minister, een onderzoek te laten uitvoeren naar de verkeersveiligheidsrisico's voor de snorfietsers op de rijbaan waar een maximum snelheid van 50 km/u geldt;

verzoekt de regering voorts, de voorgenomen wijziging van het RVV niet eerder voor te hangen dan nadat de uitkomsten van het onderzoek met de Kamer zijn besproken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert

Naar boven