29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 490 MOTIE VAN DE LEDEN VISSER EN SMALING

Voorgesteld 19 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de kwaliteit van rijscholen en rijinstructeurs objectief vastgesteld moet kunnen worden;

constaterende dat TeamAlert ruim € 200.000 subsidie ontvangt voor een eenvoudige vergelijkingswebsite voor rijscholen, die niet naar tevredenheid van de branche en gebruikers functioneert;

overwegende dat subsidies zorgvuldig en zinvol moeten zijn, zonder onnodige marktverstoring;

overwegende dat er inmiddels diverse marktpartijen in staat zijn om zonder overheidssubsidies een onafhankelijke vergelijkingssite voor rijscholen op te stellen;

verzoekt de regering om, conform de uitgangspunten van de Wet markt en overheid, de subsidie aan TeamAlert voor de Rijscholenkiezer af te bouwen en een gelijk speelveld voor rijscholenvergelijking te bevorderen door onder andere de informatiepositie voor alle partijen gelijk te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser

Smaling

Naar boven