Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 46, item 12

12 Stemming brief Europese toegankelijkheidsakte

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel: Europese Toegankelijkheidsakte COM (2015) 615 (34386, nr. 1). 

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het advies van de commissie voor Europese Zaken te besluiten, en de regering te verzoeken, een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen. 

Daartoe wordt besloten.