29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 492 MOTIE VAN HET LID HOUWERS

Voorgesteld 19 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat we tot op heden geen duidelijk zicht hebben op de meest voorkomende oorzaken van verkeersongevallen;

overwegende dat we tot op heden geen duidelijk zicht hebben op locaties waar de meeste verkeersongevallen plaatsvinden;

verzoekt de regering om, te streven naar het opstellen van een zo uitgebreid mogelijke specificatie van de verkeersongevallen met daarin in elk geval aandacht voor de meest voorkomende oorzaken van verkeersongevallen en de locaties met de meeste ongevallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Houwers

Naar boven