29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 487 MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 19 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de files weer enorm toenemen;

overwegende dat volwaardige rijstroken veiliger zijn dan spitsstroken en beter voor de doorstroming;

verzoekt de regering, nieuw aan te leggen spitsstroken als volwaardige rijstrook aan te leggen en zo veel mogelijk bestaande spitsstroken op te waarderen tot volwaardige rijstroken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener

Naar boven