29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 489 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HELVERT EN BRUINS SLOT

Voorgesteld 19 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek van het Nederlandse Instituut Fysieke Veiligheid gebleken is dat 60% van alle chauffeurs van voorrangsvoertuigen, zoals ambulances, aangeven een ongeval of bijna-ongeval te hebben gehad;

constaterende dat chauffeurs van voorrangsvoertuigen aangeven dat in Duitsland automobilisten beter weten wat te doen bij naderende voorrangsvoertuigen;

constaterende dat de inhoud van theorielessen in Nederland gebaseerd is op het Reglement verkeersregels en verkeerstekens;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe bevorderd kan worden dat automobilisten op een eenduidige wijze uitwijken bij passerende voorrangsvoertuigen, door bijvoorbeeld aanpassing van artikel 50 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert

Bruins Slot

Naar boven