Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 46, item 17

17 Stemmingen moties Positie van mantelzorgers

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij het debat over de positie van mantelzorgers, 

te weten: 

  • -de gewijzigde motie-Keijzer over het aantal aanwezigen bij het keukentafelgesprek met de zorgvrager (30169, nr. 55, was nr. 46); 

  • -de motie-Tanamal/Kerstens over een integrale visie op mantelzorg (30169, nr. 54). 

(Zie vergadering van 14 januari 2016.) 

In stemming komt de gewijzigde motie-Keijzer (30169, nr. 55, was nr. 46). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Tanamal/Kerstens (30169, nr. 54). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.