Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 46, item 13

13 Stemming brief Toekomst van Schengen

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken over de toekomst van Schengen (32317, nr. 382). 

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met de adviesaanvraag aan de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken onder de aantekening dat de fractie van de PVV geacht wenst te worden tegen het wetsvoorstel te hebben gestemd. 

De heer Wilders (PVV):

Voorstel! 

De voorzitter:

… tegen het voorstel te hebben gestemd. Dank u wel, mijnheer Wilders. 

Daartoe wordt besloten.