Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 46, item 16

16 Stemming motie Commissie Fyra

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het rapport "De reiziger in de kou" met de commissie Fyra, 

te weten: 

  • -de motie-De Boer c.s. over een appreciatie van de conclusies en aanbevelingen van de commissie Fyra (33678, nr. 14). 

(Zie vergadering van 21 januari 2016.) 

In stemming komt de motie-De Boer c.s. (33678, nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.