9 Stemmingen moties Wijkverpleging

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Wijkverpleging, 

te weten: 

  • -de motie-Keijzer over cijfers over gedeclareerde en ontvangen wijkverpleging vóór 11 december naar de Kamer sturen (29689, nr. 665); 

  • -de motie-Wolbert over geen belemmeringen voor tijdige terminale thuiszorg (29689, nr. 666); 

  • -de motie-Wolbert over regionale samenwerkingsafspraken voor de inkoop van wijkverpleging (29689, nr. 667); 

  • -de motie-Klever/Agema over de werkwijze van Buurtzorg Nederland als standaard (29689, nr. 668); 

  • -de motie-Bergkamp over de inkoop van specialistische zorg door zorgverzekeraars (29689, nr. 669); 

  • -de motie-Dik-Faber over wijkverpleging in de nacht- en weekenduren en in landelijk gebied (29689, nr. 670); 

  • -de motie-Dik-Faber over de invulling door zorgverzekeraars van de definitie van planbare en niet-planbare zorg (29689, nr. 671); 

  • -de motie-Rutte over de naleving van de zorgplicht bij kwetsbare specialistische zorg (29689, nr. 672); 

  • -de motie-Siderius/Bergkamp over stopzetting van de Achmea-pilot (29689, nr. 673); 

  • -de motie-Siderius over het overnemen van de uitgangspunten voor goede wijkverpleging (29689, nr. 674). 

(Zie vergadering van 10 november 2015.) 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Siderius stel ik voor, haar motie (29689, nr. 673) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Keijzer (29689, nr. 665). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Wolbert (29689, nr. 666). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Wolbert (29689, nr. 667). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Klever/Agema (29689, nr. 668). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bergkamp (29689, nr. 669). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber (29689, nr. 670). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber (29689, nr. 671). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Rutte (29689, nr. 672). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Siderius (29689, nr. 674). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven