13 Stemmingen moties Wet elektriciteit en drinkwater BES

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet elektriciteit en drinkwater BES, 

te weten: 

  • -de motie-Van Laar over drinkwatertarieven voor Caribisch Nederland (34089, nr. 11); 

  • -de motie-Klever over geen subsidie meer voor elektriciteits- en drinkwatervoorziening op de BES-eilanden (34089, nr. 12); 

  • -de motie-Agnes Mulder/Van Laar over betaalbare en maximaal duurzame energievoorziening (34089, nr. 13). 

(Zie vergadering van 12 november 2015.) 

In stemming komt de motie-Van Laar (34089, nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Klever (34089, nr. 12). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Agnes Mulder/Van Laar (34089, nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven