Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629689 nr. 666

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 666 MOTIE VAN HET LID WOLBERT

Voorgesteld 10 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat wijkverpleging in het basispakket zit en zorgverzekeraars zorgplicht hebben;

constaterende dat er patiënten in het ziekenhuis moesten sterven doordat zij niet tijdig terminale thuiszorg kregen;

van mening dat er voor terminale patiënten direct thuiszorg beschikbaar moet zijn;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat iedere terminale patiënt thuis kan sterven als hij/zij dat wenst, en samen met zorgverzekeraars en aanbieders ervoor te zorgen dat patiënten en naasten bij het regelen van tijdige terminale thuiszorg geen belemmeringen ondervinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wolbert