8 Stemming motie Herziening Europese Verkiezingsakte

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Herziening Europese Verkiezingsakte, 

te weten: 

  • -de motie-Taverne c.s. over nog niet instemmen met de Europese Verkiezingsakte (21501-02, nr. 1538). 

(Zie vergadering van 10 november 2015.) 

De voorzitter:

De motie-Taverne c.s. (21501-02, nr. 1538) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Taverne, Van Toorenburg, Van Raak, Bisschop, Van Vliet, Segers en Koser Kaya. 

Zij krijgt nr. 1549, was nr. 1538 (21501-02). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Taverne c.s. (21501-02, nr. 1549, was nr. 1538). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen. 

Naar boven