10 Stemmingen moties Trans-Atlantische Handels- en Investeringsovereenkomst (TTIP)

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Trans-Atlantische Handels- en Investeringsovereenkomst (TTIP), 

te weten: 

  • -de motie-Jasper van Dijk over heropening van de onderhandelingen over het CETA-verdrag (21501-02, nr. 1541); 

  • -de motie-Jasper van Dijk/Thieme over een raadgevend referendum over het CETA-verdrag (21501-02, nr. 1542); 

  • -de motie-Agnes Mulder over modernisering van de ISDS-clausule in het CETA-verdrag (21501-02, nr. 1543); 

  • -de motie-Jan Vos/Teeven over aanpassing van de ISDS-clausule in CETA (21501-02, nr. 1544); 

  • -de motie-Thieme/Jasper van Dijk over een referendum over de wenselijkheid van een vrijhandelsakkoord als TTIP (21501-02, nr. 1545). 

(Zie vergadering van 12 november 2015.) 

De voorzitter:

De motie-Jan Vos/Teeven (21501-02, nr. 1544) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Jan Vos, Teeven en Anne Mulder. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 1550, was nr. 1544 (21501-02). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Op verzoek van mevrouw Agnes Mulder stel ik voor, haar motie (21501-02, nr. 1543) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (21501-02, nr. 1541). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Thieme (21501-02, nr. 1542). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Jan Vos c.s. (21501-02, nr. 1550, was nr. 1544). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, de PvdA en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Thieme/Jasper van Dijk (21501-02, nr. 1545). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven