14 Stemming brief Instellen van een commissie van onderzoek

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van het Presidium inzake het instellen van een commissie van onderzoek (34340, nr. 1). 

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten en een commissie van onderzoek in te stellen onder de aantekening dat de Groep Bontes/Van Klaveren, de Groep Kuzu/Öztürk, de fractie van 50PLUS en de leden Van Vliet en Houwers geacht wensen te worden tegen het voorstel te hebben gestemd. 

Daartoe wordt besloten. 

Naar boven