Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629689 nr. 665

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 665 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld 10 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een totaalbedrag aan gedeclareerde en ontvangen wijkverpleging staat vermeld in de brief van 2 november 2015;

overwegende dat de Tweede Kamer breder geïnformeerd wil worden over de gedeclareerde en ontvangen wijkverpleging, waarbij de verschillen per regio, het aantal uren Intensieve Kindzorg (IKZ), het aantal uren palliatieve zorg, pgb-declaraties en niet-gecontracteerde zorg en het aantal uren casemanager dementie worden meegenomen;

verzoekt de regering om, de Tweede Kamer voor 11 december 2015 deze cijfers, zo veel als mogelijk, toe te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer