26 488 Behoeftestelling vervanging F-16

Nr. 394 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 15 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de hoge dollarkoers ervoor zorgt dat de kosten voor de JSF ruim 0,5 miljard euro hoger uitpakken;

constaterende dat bij aanschaf van de JSF een vast budget is afgesproken van 4,5 miljard euro investeringskosten en 270 miljoen euro exploitatiekosten (prijspeil 2012);

overwegende dat tevens is afgesproken dat het JSF-project niet mag leiden tot verdringing bij andere krijgsmachtdelen;

spreekt uit dat het JSF-project wordt stopgezet indien het afgesproken budget wordt overschreden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven