26 488 Behoeftestelling vervanging F-16

Nr. 395 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 15 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer in de Verenigde Staten geen volledige toegang hebben tot de brondocumenten met betrekking tot het JSF-project;

verzoekt de regering, er bij het Joint Program Office (JPO) op aan te dringen dat Nederland inzicht krijgt in de brondocumenten met betrekking tot de JSF, zodat de Kamer haar controlerende taak optimaal kan uitoefenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven