Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 43, item 17

17 Stemming motie Gebitsverzorging van ouderen in zorginstellingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het dertigledendebat over de verzorging van gebitten van ouderen in zorginstellingen,

te weten:

  • -de motie-Leijten over een pilot met specialistische tandzorg (30597, nr. 412).

(Zie vergadering van 16 januari 2014.)

De voorzitter:

De motie-Leijten (30597, nr. 412) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Leijten en Bergkamp. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 415, was nr. 412 (30597).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Leijten/Bergkamp (30597, nr. 415, was nr. 412).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.