Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 43, item 14

14 Stemming motie Ouderen die op straat worden gezet

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het dertigledendebat over ouderen die op straat worden gezet,

te weten:

  • -de motie-Leijten/Van Gerven over geen gedwongen verhuizingen uit Didam (30597, nr. 408).

(Zie vergadering van 16 januari 2014.)

In stemming komt de motie-Leijten/Van Gerven (30597, nr. 408).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.