Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 43, item 18

18 Stemmingen moties Bericht "Kabinet verlaagt AOW met €25 per maand"

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over het bericht "Kabinet verlaagt AOW met €25 per maand",

te weten:

  • -de motie-Madlener over het in stand houden van de MKOB (33750-XV, nr. 58);

  • -de motie-Omtzigt over terugvordering van de nieuwe huishoudtoeslag uit andere EU-landen (33750-XV, nr. 59).

(Zie vergadering van 16 januari 2014.)

De voorzitter:

De motie-Omtzigt (33750-XV, nr. 59) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, volledig inzicht te geven in de exporteerbaarheid naar en mogelijkheden van terugvordering en invordering uit andere landen van de nieuwe huishoudtoeslag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 60, was nr. 59 (33750-XV).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Madlener (33750-XV, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Omtzigt (33750-XV, nr. 60, was nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.