Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 43, item 16

16 Stemmingen moties Schenden beroepsgeheim

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat het VU medisch centrum en Eyeworks beboet zijn voor het schenden van het beroepsgeheim,

te weten:

  • -de motie-Van Gerven over het voor het medisch tuchtcollege dagen van betrokkenen (32299, nr. 23);

  • -de motie-Van Gerven over het verhalen van de kosten van de schikking (32299, nr. 24).

(Zie vergadering van 16 januari 2014.)

In stemming komt de motie-Van Gerven (32299, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (32299, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.