Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 43, item 19

19 Stemmingen moties Komst van Midden- en Oost-Europeanen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over het ingezonden stuk van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de komst van vele personen uit Midden- en Oost-Europa,

te weten:

  • -de motie-De Graaf over opnieuw invoeren van een werkvergunning voor Polen, Roemenen en Bulgaren (29407, nr. 184);

  • -de motie-Azmani over het baseren van de WW-uitkering op daadwerkelijk betaalde premies (29407, nr. 185).

(Zie vergadering van 16 januari 2014.)

In stemming komt de motie-De Graaf (29407, nr. 184).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Azmani (29407, nr. 185).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66 en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.