Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 43, item 20

20 Stemmingen moties "Noodklok om Jodenhaat"

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over het bericht "Noodklok om Jodenhaat",

te weten:

  • -de motie-Van Klaveren over een specifiek onderzoek naar antisemitisme binnen de islamitische gemeenschap (30950, nr. 64);

  • -de motie-Van Klaveren over topprioriteit voor de beveiliging van Joodse instellingen (30950, nr. 65);

  • -de motie-Bontes over de uitspraak dat het antisemitisch is om Joden het recht te ontzeggen om zich in Judea, Samaria en heel Jeruzalem te vestigen (30950, nr. 66).

(Zie vergadering van 16 januari 2014.)

In stemming komt de motie-Van Klaveren (30950, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Klaveren (30950, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bontes (30950, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt van 15.45 uur tot 16.34 uur geschorst.

Voorzitter: Knops