Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201430597 nr. 415

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 415 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 412

Voorgesteld 21 januari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een pilot te starten met betrekking tot specialistisch tandzorg in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg (parallel aan de jeugdtandzorg);

en gaat over tot de orde van de dag,

Leijten

Bergkamp