Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 43, item 15

15 Stemmingen moties Verlagen pgb-tarieven voor mensen met zzp-indicatie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over het verlagen van de pgb-tarieven voor mensen met een zzp-indicatie,

te weten:

  • -de motie-Keijzer over de stapeling van bezuinigingsmaatregelen op pgb's (30597, nr. 409);

  • -de motie-Keijzer over een gesprek met Per Saldo over de lagere pgb-tarieven (30597, nr. 410);

  • -de motie-Van Gerven/Leijten over het aanpassen van de kortingen op het pgb (30597, nr. 411).

(Zie vergadering van 16 januari 2014.)

In stemming komt de motie-Keijzer (30597, nr. 409).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Keijzer (30597, nr. 410).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven/Leijten (30597, nr. 411).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.