Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332175 nr. 43

32 175 Huwelijks- en gezinsmigratie

Nr. 43 MOTIE VAN HET LID VAN OJIK C.S.

Voorgesteld 11 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een Kamermeerderheid zich heeft uitgesproken voor opschorting van de inwerkingtreding van de sinds 1 oktober 2012 geldende aangescherpte voorwaarden voor gezinsmigratie;

verzoekt de regering, over de sinds 1 oktober ingediende aanvragen voor gezinsmigratie die mede betrekking hebben op de aangescherpte voorwaarden, nog niet definitief te beslissen totdat een nieuwe regering is gevormd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik

Schouw

Voordewind

Krol

Gesthuizen