Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332175 nr. 45

32 175 Huwelijks- en gezinsmigratie

Nr. 45 MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S.

Voorgesteld 11 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een Kamermeerderheid zich heeft uitgesproken voor opschorting van de inwerkingtreding van de aangescherpte migratie-eisen per 1 oktober 2012;

verzoekt de regering, te bevorderen dat degene die een afwijzing krijgt op grond van de aangescherpte migratieregels, na een mogelijke versoepeling van die regels als gevolg van de formatieonderhandelingen bij een nieuwe aanvraag niet krijgt tegengeworpen dat het een herhaalde aanvraag betreft en recht heeft op restitutie van de leges,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Van Ojik

Voordewind

Gesthuizen