Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de voortgang van het staatkundig proces op de Nederlandse Antillen, te weten:

- de motie-Brinkman over de informatie in de weekberichten van de Nederlandse vertegenwoordiger (31568, nr. 22);

- de motie-Brinkman over onderzoek naar mogelijke staatsterroristische activiteiten op Aruba (31568, nr. 23);

- de motie-Brinkman over ontsnappingen uit de Bon Futurogevangenis (31568, nr. 24);

- de motie-Van Gent over de voortgang van de verbetering van de detentieomstandigheden (31568, nr. 26);

- de motie-Van Gent over naleving van de milieuvoorschriften door de Islaraffinaderij (31568, nr. 27);

- de motie-Leerdam c.s. over betaalbare en toegankelijke medicamenten voor hiv/aidspatiënten (31568, nr. 28);

- de motie-Van Raak/Remkes over de toekomst van de belastingparadijzen op Bonaire en Sint Eustatius (31568, nr. 29).

(Zie vergadering van 19 maart 2009.)

In stemming komt de motie-Brinkman (31568, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31568, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31568, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent (31568, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent (31568, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leerdam c.s. (31568, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raak/Remkes (31568, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven