Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 37, pagina 3287-3288

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over uitspraken van de minister van Defensie in Vrij Nederland, te weten:

- de motie-Brinkman over aanwezigheid bij de volgende Gay Pride in Amsterdam van de minister van Defensie en een aantal militairen (31700 X, nr. 7).

(Zie vergadering van 25 september 2008.)

De voorzitter:

De motie-Brinkman (31700-X, nr. 7) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de minister van Defensie in een interview uitspraken heeft gedaan over het homohuwelijk, die mogelijk voor homoseksuele militairen als kwetsend kunnen worden ervaren;

verzoekt de regering, bij de volgende Gay Pride in Amsterdam, militairen toe te staan, in uniform, in eigen tijd, deel te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 68 (31700-X).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Brinkman (31700-X, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.