Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 37, pagina 3287

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het spoeddebat over de A4 Midden-Delfland, te weten:

- de motie-Roemer/Vendrik over een serieus onderzoek naar alternatieven alvorens een besluit te nemen (30561, nr. 12).

(Zie vergadering van 29 oktober 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.